تفاهم نامه‌ها
لیست تفاهم نامه‌های دانشگاه
ردیف عنوان سازمان مورد تفاهم تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 26/11/94 26/11/96
2 پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال 10/04/94 10/04/96
3 پژوهشکده شمال کشور انسیتو پاستور ایران 01/03/92 01/03/97
4 سازمان بسیج استان مازندران 06/11/94 06/11/96
5 دانشگاه فنی و حرفه‌ای- آموزشکده پسران آمل 01/10/94 01/10/95
6 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 29/09/94 29/09/96
7 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 11/09/94 11/09/96
8 آموزش و پرورش استان مازندران- هنرستان کشاورزی آمل 24/09/93 24/09/98
9 شرکت ابررایانه طبرستان 01/06/93 01/06/96
10 شرکت فرآورده‌های لبنی صالح آمل 09/02/93 09/02/98
11 دانشگاه صنعتی بلفورد فرانسه    
12 دانشگاه هایدلبرگ آلمان