آیین نامه ها و بخشنامه های مدیریت امور پژوهشی و فناوری


طرح ها

آیین نامه طرح پژوهشی دانشگاه

فرم داوری طرح پزوهشی

فرم طرح پژوهشی


راهنمای نگارش طرح پژوهشی

فرمت گزارش نهایی طرح


آیین نامه طرح بین دانشگاهی

فرم حق الزحمه همکار طرح


ارتقای اعضای هیئت علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی


شناسنامه علمی آموزشی

آئين نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر


گرنت

آیین نامه گرنت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آیین نامه گرنت


فرم محاسبه گرنت


واحدهای پژوهشی  

آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

آیین نامه قطبهای علمی کشور  

آیین نامه تشکیل قطب علمی

آیین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

آیین نامه کارگاه ها

آیین نامه برگزاری کارگاه پژوهشی

فرم پیشنهاد کارگاه

شیوه نامه برگزاری کارگاه های علمی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
مقالات و انتشارات


آیین نامه تشویق مقالات

آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

بخشنامه اصلاح تعریف مقاله مستقل

شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده


فرصت سفر

اصلاحیه آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه فرصت مطالعاتی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی