برگزاری نمایشگاه پوستر طرح های پژوهشی دانشگاه


همزمان با هفته پژوهش در سراسر کشور، مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل نیز با برپایی نمایشگاهی از پوستر طرحهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، این هفته را گرامی داشت.